ประวัติโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

ตราสัญลักษณ์ 

"ปี พ.ศ.2522 เนื่องจากในท้องที่ตำบลทุ่งคลีและตำบลโคกช้าง เส้นทางคมนาคมติดต่อกับอำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภอใกล้เคียงไม่สะดวก นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วถ้าต้องการศึกษาต่อต้องไปศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอ ไม่สะดวกในการเดินทาง และเสียค่าใช้จ่ายสูง"

เมื่อต้นปี พ.ศ.2522 โดยการริเริ่มของคณะกรรมการประกอบด้วย

 1. นายสนัด บุญสุข กำนันตำบลทุ่งคลี ประธานกรรมการ
 2. นายเจือน รุ่งเรือง กำนันตำบลโคกช้าง รองประธานกรรมการ
 3. นายอุดม ยังจรูญ กรรมการ
 4. นายหมึก แสงสว่าง กรรมการ
 5. นายสมาน แสงสว่าง กรรมการ
 6. นายมะยม ม่วงแก้ว กรรมการ

ได้ติดต่อประสานงานกับศึกษาธิการอำเภอเดิมบางนางบวช และศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ขอให้กรมสามัญศึกษา จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นโดยใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์หมู่ 7 ตำบลโคกช้าง จำนวน 39 ไร่ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนและใช้ชื่อว่า “โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา”

 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 7 ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 โทร 036-510-938 ได้รับอนุมัติจัดตั้งเมื่อ 1 มีนาคม 2522 เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 9 เมษายน 2522 ได้รับงบประมาณสหศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา และสภาตำบลโคกช้าง จำนวนเงิน 120,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารชั่วคราวแบบ 006 จำนวน 1 หลัง

โรงเรียนเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 34 คน ครู 4 คน โดยมี นายเกษียร สามงามยา เป็นครูใหญ่และเป็นอาจารย์ใหญ่ในปีพ.ศ. 2525

ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2563) โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยมี นางยุภา สุจริตธุระการ ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 

มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 13 คน ได้แก่

 • ข้าราชการครู 11 คน  
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน 
 • พนักงานราชการ 1 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน
 • ครูอัตราจ้าง 3 คน 
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 คน 
 • นักการภารโรง 1 คน
รวมมีบุคลากรทั้งหมด 18 คน

มีนักเรียนทั้งหมด 109 คน

 

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน ยินดีต้อนรับทุกท่าน

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

68 หมู่ 7 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1072630455
รหัส Smis 8 หลัก : 630455
รหัส Obec 6 หลัก : 630455
...
ปัญญาเป็นใหญ่ในหมู่ชน
เข้าชมทั้งหมด : 49,868 คน
วันนี้ : 29 คน
เมื่อวานนี้ : 41 คน
Teerawat Sriwattanang - Web Dev. 2020