ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ประกาศปิดสถานศึกษา (เพิ่มเติม) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 มีแนวโน้มสูงขึ้น

  802 ครั้ง
25 ธ.ค. 2563
ผู้เขียน : teerawat
802 ครั้ง

25 ธ.ค. 2563
ผู้เขียน : teerawat

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง มีแนวโน้มสูงขึ้น อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดสู่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้ โรงเรียนจึงปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 18109/2563 เรื่องข้อกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ข้อ 2.1(6) และมติที่ประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ให้ปิดโรงเรียนเพิ่ม 3 วัน เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

  1. โรงเรียนปิดเรียนเพิ่มเติม 3 วัน ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2563 และเปิดเรียนในวันที่ 4 ธันวาคม 2564
  2. ให้นักเรียนหยุดอยู่บ้านพร้อมให้เรียนผ่านระบบออนไลน์
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV, ON HAND, หรือวิธีอื่น ๆ
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

ลิงค์ไฟล์ประกาศ

ข่าวอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

68 หมู่ 7 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1072630455
รหัส Smis 8 หลัก : 630455
รหัส Obec 6 หลัก : 630455
...
ปัญญาเป็นใหญ่ในหมู่ชน
เข้าชมทั้งหมด : 53,340 คน
วันนี้ : 23 คน
เมื่อวานนี้ : 48 คน
Teerawat Sriwattanang - Web Dev. 2020