ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา เตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  294 ครั้ง
30 มิ.ย. 2563
ผู้เขียน : teerawat
294 ครั้ง

30 มิ.ย. 2563
ผู้เขียน : teerawat

ในสถานการณ์ COVID-19 นี้ โรงเรียนหรือสถานศึกษาต่าง ๆ ย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเรียน เพื่อไม่ให้นักเรียนห่างหายจากการเรียนมากเกินไป การเปิดสถานศึกษาในช่วง COVID-19 นี้จึงต้องมีมาตรการที่รัดกุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หากพบผู้ติดเชื้อโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น ๆ อาจต้องปิดตัวลงอีกครั้งเพื่อคัดกรอง

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณะสุข จึงได้มีมาตรการให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมและป้องกันการแพร่ระบาดให้สถานศึกษาทุกแห่งปฏิบัติตาม เพื่อให้พร้อมรับนักเรียนและให้บริการประชาชน

โดยโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาเตรียมพร้อมให้บริการนักเรียนและประชาชน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยยึดหลักการป้องกันตามที่กระทรวงสาธาณะสุขแนะนำและให้ยึดถือปฏิบัติ โดยเตรียมอ่างล้างมือไว้ในจุดที่นักเรียนเดินผ่านและจัดทำที่กั้นระหว่างบุคคลในโรงอาหาร ติดป้ายเชิญชวนและแนะนำเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อ COVID-19 พร้อมทำความสะอาดสถานที่ ห้องเรียน และอาคารเรียน มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และมีเจลล้างมือไว้้ประจำห้องเรียน และห้องพักครูทุกห้อง

...

......

......

ข่าวอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

ที่อยู่ 68 หมู่ 7
ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1072630455
รหัส Smis 8 หลัก : 72032004
รหัส Obec 6 หลัก : 630455
...
ปัญญา เป็นใหญ่ในหมู่ชน
-> TKWSchool2522 <-
...
036-510938
...
thungkhlikhokchang@hotmail.com

Free website icon > Icons8
เข้าชมทั้งหมด : 16,131 คน
วันนี้ : 11 คน
เมื่อวานนี้ : 65 คน
Teerawat Sriwattanang - Web Dev. 2020