ข่าวประชาสัมพันธ์

วันมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

  448 ครั้ง
03 พ.ค. 2563
ผู้เขียน : teerawat
448 ครั้ง

03 พ.ค. 2563
ผู้เขียน : teerawat

enlightened รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 enlightened


โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาได้ประชุมและมีมติให้วันที่  8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เป็นวันมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ดังนั้น จึงให้นักเรียนที่สมัครเรียนเข้ามาในวันที่ 3 - 12 พ.ค. 2563 เตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นในวันมอบตัว ดังนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (1 ชุด) และนำฉบับจริงมาด้วย
2. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา (1 ชุด)
3. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ หนังสือรับรองจบการศึกษา (1 ชุด)
4. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (นิ้วครึ่ง) (2 รูป)
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

ข่าวอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

68 หมู่ 7 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1072630455
รหัส Smis 8 หลัก : 72032004
รหัส Obec 6 หลัก : 630455
...
ปัญญาเป็นใหญ่ในหมู่ชน
เข้าชมทั้งหมด : 26,054 คน
วันนี้ : 25 คน
เมื่อวานนี้ : 39 คน
Teerawat Sriwattanang - Web Dev. 2020